Zeleno vedenje in trajnostna miselnost zaposlenih v podjetju

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.55707/eb.v11i1.140

Ključne besede:

trajnostni razvoj, zeleno vedenje, trajnostna miselnost zaposlenih, zeleno upravljanje človeških virov, zelena pisarna

Povzetek

Namen članka je prikazati vlogo in pomen trajnostnega razvoja in zelenega gospodarstva, ki ju opredeljujejo globalni cilji, ki postavljajo nove temelje pri naslavljanju neenakosti, gospodarske rasti, dostojnih delovnih mest, izzivov mest in naselij, industrializacije, energije, podnebnih sprememb, trajnostne potrošnje in proizvodnje, miru in pravičnosti. Izzivi zelenega upravljanja človeških virov se kažejo pri razvijanju kompetenc zaposlenih, povečanju njihove ravni motivacije in pridobivanju angažiranosti zaposlenih v okoljskih dejavnostih. Ena dobrih praks je uvedba zelenih pisarn, katerih cilj je motivirati pisarniško osebje, da deluje na okolju prijazen način pri vsakdanjih opravilih, vzpodbuja okoljsko ozaveščanje in ob tem ustvarja prihranke, ki so v korist ne samo okolju, ampak tudi podjetju. Z raziskavo, v kateri je sodelovalo 57 zaposlenih, smo ugotovili, da najbolj vestno razvrščajo materiale, ki jih je mogoče reciklirati, v ustrezne zabojnike (x̅ = 4,4; σ = 0,81), uporabljajo elektronsko pošiljanje dokumentov (x̅ = 4,3; σ = 0,97), varčujejo z vodo in energijo (x̅ = 3,7; σ = 1,08) ter se v največji možni meri izogibajo nepotrebnemu tiskanju zaradi varčevanja s papirjem na delovnem mestu (x̅ = 3,6;
σ = 1,11).

Literatura

Ababneh, O. M. A. (2021). How do green HRM practices affect employees' green behaviors? The role of employee engagement and personality attributes. Journal of Environmental Planning and Management, 64(7), 1204–1226. https://doi.org/10.1080/09640568.2020.1814708

Atelšek, R. (2018). Prehod v zeleno gospodarstvo: priročnik. Celje: Fit media.

Bashirun, S. N., Razali, M. M., & Jislan, F. (2022). Koncept zelene pisarne: študija med zaposlenimi v vladnih organizacijah. Advances in Business Research International Journal, 8(2), 49–56. https://doi.org/10.24191/abrij.v8i2.15243

Duh, M., & Štrukelj, T. (2022). Izzivi trajnostnega razvoja organizacij. Maribor: Pearson Education.

Ermenc, K. S., idr. (2022). Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj. Sodobna Pedagogika, 73(2), 6–10.

Fiksl, T. (2023). Trajnostni izzivi našega sveta, Organizacija združenih narodov in COP27: Ali je svet pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja uspešen ali ne? FU-TURA - študentska revija Fakultete za upravo, 2(1), 22–29.

ISO 14001. (n.d.). Retrieved May 22, 2024, from https://iso-standard.si/iso-14001/

Trajnostni razvoj: trend zadnjih nekaj let. (n.d.). Retrieved May 22, 2024, from https://iso-standard.si/trajnostni-razvoj-trend-zadnjih-nekaj-let/

Statistični urad Republike Slovenije. (n.d.). Retrieved May 22, 2024, from https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/2357990S.px/table/tableViewLayout2

SDG Watch Europe. (2020). Pregled izvajanja Agende 2030 v Sloveniji. Retrieved May 22, 2024, from https://www.sdgwatcheurope.org/wp-content/uploads/2020/09/Pregled-izvajanja-Agende2030-v-Sloveniji.pdf

Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje (SIQ). (n.d.). Retrieved May 22, 2024, from https://www.siq.si/nase-dejavnosti/certificiranje-organizacij/predstavitev/trajnostni_razvoj/

Ivanko, Š. (2019). Vodenje v 21. stoletju. Revija za Univerzalno Odličnost, 8(4), 374–394.

Jaklič, M. (2017). Poslovno okolje in trajnostni razvoj. Ljubljana: Ekonomska fakulteta.

Košec, K. (2023). Trajnostni razvoj, učenje in uporaba tehnologije na primeru modela Združenih narodov. Revija FU-TURA: študentska revija Fakultete za upravo, 2(1), 14–20.

Kozoderc, D. (2009). Trajnovativnost: novi izzivi družbene odgovornosti podjetij. Ljubljana: Salve.

Li, W., idr. (2023). Towards examining the link between green HRM practices and employee green inrole behavior: Spiritual leadership as a moderator. Psychology Research and Behavior Management, 16, 383–396. https://doi.org/10.2147/PRBM.S396114

Pervanje, M. (2022). Skrita moč: šest stebrov učinkovitega kadrovanja. Kranj: Personal.

Povodör, A., idr. (2013). Priročnik za evropsko zeleno pisarno. Ljubljana: Umanotera.

Rebernik, D. (2020). Miselne navade in kompetence, ki naj jih razvijajo učenci oz. dijaki. EDUvision, 119.

Shkolnik, L. C. (2021). Invited commentary on "Greening the office: Saving resources, saving money, and educating our patients. Dermatology, 1(1), 1–3. https://doi.org/10.46439/derma.1.001

Sugandini, D., Muafi, Susilowati, C., Siswanti, Y., & Syafri, W. (2020). Green supply management and green marketing strategy on green purchase intention: SMEs cases. Journal of Industrial Engineering and Management (JIEM), 13(1), 79–92. https://doi.org/10.3926/jiem.2795

Syafri, W., idr. (2021). Vpliv zelenega vedenja na delovnem mestu in zelenih inovacij na zeleno uspešnost MSP: študija primera v Indoneziji. Revija za azijske finance, ekonomijo in poslovanje, 8(5), 365–374. https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no5.0365

Vezjak, B. (2022). Trajnostno poslovanje: priročnik za organizacije. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije.

Yeo Chu May, A., idr. (2021). Intertwining corporate social responsibility, employee green behavior, and environmental sustainability: The mediation effect of organizational trust and organizational identity. Economics, Management, and Financial Markets, 16(2), 32–61. https://doi.org/10.22381/emfm16220212

Žakelj, V. (2018). Družbenoodgovorno gospodarjenje. Ljubljana: VBG.

Prenosi

Objavljeno

2024-06-03

Kako citirati

Štefanič, N., & Starc, J. (2024). Zeleno vedenje in trajnostna miselnost zaposlenih v podjetju. Revija Za Ekonomske in Poslovne Vede, 11(1), 95–112. https://doi.org/10.55707/eb.v11i1.140

Številka

Rubrike

Prispevki