Gospodarska uspešnost Balkanskih držav

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.55707/eb.v11i1.136

Ključne besede:

gospodarstvo, zmogljivost, balkanske države, metoda LMAW-DNMA

Povzetek

Problematika analize dejavnikov dinamike gospodarske uspešnosti posameznega gospodarstva, kar pomeni države Balkana (Albanija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Hrvaška, Kosovo, Severna Makedonija, Črna gora, Romunija, Srbija, Slovenija, Grčija in Turčija), jugovzhodna Evropa, je vseskozi zelo aktualna, zahtevna, pomembna in kompleksna. Ustrezen nadzor ključnih dejavnikov lahko pomembno vpliva na doseganje ciljne gospodarske uspešnosti vsakega gospodarstva, tudi balkanskih držav. Uporaba večkriterijskih metod odločanja omogoča ustrezen nadzor nad ključnimi dejavniki gospodarske uspešnosti gospodarstev balkanskih
držav. Srbija je po gospodarski uspešnosti v boljšem položaju kot Hrvaška in Slovenija. Kosovo je v najslabšem gospodarskem položaju. Ciljno gospodarsko uspešnost balkanskih državljanov je mogoče doseči s čim bolj učinkovitim obvladovanjem inflacije in brezposelnosti ter prejemanjem osebnih nakazil.

Literatura

Alam, T.E., González, A.D. and Raman, S. (2022). Benchmarking of academic departments using

data envelopment analysis (DEA). Journal of Applied Research in Higher Education, Vol. aheadofprint No. ahead-of-print., 1–30. https://doi.org/10.1108/JARHE-03-2021-0087

Amini, A., Alinezhad, A., & Yazdipoor, F. (2019). A TOPSIS, VIKOR, and DEA integrated evaluation method with belief structure under uncertainty to rank alternatives. International Journal of Advanced Operations Management, 11(3), 171–188. https://doi.org/10.1504/IJAOM.2019.100708

Amin, G. R., & Hajjami, M. (2021). Improving DEA cross-efficiency optimization in portfolio selection. Expert Systems with Applications, 168, 114280. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2020.114280

Amirteimoori, A., Mehdizadeh, S., & Kordrostami, S., (2022). Stochastic performance measurement in two-stage network processes: A data envelopment analysis approach. Kybernetika, 58(2), 200–217. https://doi.org/10.14736/kyb-2022-2-0200

Andersen, P., & Petersen, N.C. (1993). A procedure for ranking efficient units in data envelopment analysis. Management Science, 39, 1261-1264. https://doi.org/10.1287/mnsc.39.10.1261

Ayçin, E., &Arsu, T. (2021). Sosyal Gelişme Endeksine Göre Ülkelerin Değerlendirilmesi: MEREC ve MARCOS Yöntemleri ile Bir Uygulama. İzmir Yönetim Dergisi, 2(2), 75–88.

Banker, R.D., A. Charnes, A., & Cooper, WW (1984). Some models for estimating technical and scale inefficiencies in data envelopment analysis. Management Science, 30(9), 1078-1092. https://doi.org/10.1287/mnsc.30.9.1078

Chang, X., & Wang, X. (2020). Research Performance Evaluation of University Based on Super DEA Model. 2020 IEEE 9th Joint International Information Technology and Artificial Intelligence Conference (ITAIC), 1252–1255. https://doi.org/10.1109/ITAIC49862.2020.9339131

Chen, W., Gai, Y., & Gupta, P. (2018). Efficiency evaluation of fuzzy portfolio in different risk measures via DEA. Annals of Operations Research, 269(1), 103–127.‏ https://doi.org/10.1007/s10479-017-2411-9

Chen, W., Li, S. S., Zhang, J., & Mehlawat, M. K. (2020). A comprehensive model for fuzzy multiobjective portfolio selection based on the DEA cross-efficiency model. Soft computing, 24(4), 2515–2526.‏ https://doi.org/10.1007/s00500-018-3595-x

Chen, W., Li, S. S., Mehlawat, M. K., Jia, L., & Kumar, A. (2021). Portfolio Selection Using Data Envelopment Analysis Cross-Efficiency Evaluation with Undesirable Fuzzy Inputs and Outputs. International Journal of Fuzzy Systems, 23(5), 1478–1509.‏ https://doi.org/10.1007/s40815-020-01045-y

Chen, Chunhua, Liu, Haohua, Tang, Lijun & Ren, Jianwei. (2021). A Range Adjusted Measure of Super-Efficiency in Integer-Valued Data Envelopment Analysis with Undesirable Outputs. Journal of Systems Science and Information, 9(4), 378–398. https://doi.org/10.21078/JSSI-2021-378-21

Cooper, W. W., Park, K. S., & Pastor, J. T. (1999). RAM: a range-adjusted measure of inefficiency for use with additive models, and relations to other models and measures in DEA. Journal of Productivity Analysis, 11(1), 5–42.‏ https://doi.org/10.1023/A:1007701304281

Demir, G. (2022). Analysis of the financial performance of the deposit banking sector in the COVID-19 period with LMAW-DNMA methods. International Journal of Insurance and Finance, 2(2), 17–36. https://doi.org/10.52898/ijif.2022.7

Ecer, F. (2020). Multi-criteria Decision-making comprehensive approach from past to present. Seçkin Publications.

Ecer, F., & Aycin, E. (2022). Novel Comprehensive MEREC Weighting-Based Score

Aggregation Model for Measuring Innovation Performance: The Case of G7 Countries. Informatica,

Đurić, Z., Jakšić,M. & Krstić, A. (2020). DEA window analysis of insurance sector efficiency in the Republic of Serbia. Economic Themes, 58(3),291–310. https://doi.org/10.2478/ethemes-2020-0017

Fenyves, V., & Tarnóczi, T. (2020). Data envelopment analysis for measuring performance in a competitive market. Problems and Perspectives in Management, 18(1), 315–325. https://doi.org/10.21511/ppm.18(1).2020.27

Fotova Čiković, K., & Lozić, J. (2022). Application of Data Envelopment Analysis (DEA) in Information and Communication Technologies. Tehnički glasnik, 16 (1), 129–134. https://doi.org/10.31803/tg-20210906103816

Guo, D., & Cai, Z.Q. (2020). Super-Efficiency Infeasibility in the Presence of Nonradial https://doi.org/10.1155/2020/6264852

Measurement. Mathematical Problems in Engineering, 2020 Article ID 6264852, 7. https://doi.org/10.1155/2020/6264852

Liao, H., & Wu, X. (2020). DNMA: A double normalization-based multiple aggregation methods for multi-expert multi-criteria decision making. Omega, 94, 102058. https://doi.org/10.1016/j.omega.2019.04.001

Lee, H.S., Chu, C.W., & J. Zhu, J. (2011). Super-efficiency DEA in the presence of infeasibility. European Journal of Operational Research, 212(1), 141–147. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2011.01.022

Lin, R. (2020). Cross-efficiency evaluation capable of dealing with negative data: A directional distance function based approach. Journal of the Operational Research Society, 71(3), 505–516. https://doi.org/10.1080/01605682.2019.1567652

Lukic, R., Sokic, M., & Kljenak, D.V. (2017). Efficiency analysis of the banking sector in the Republic of Serbia. Business Excellence and Management, 7, 5–17.

Lukic, R. (2018). Analysis of the efficiency of insurance companies. In: Insurance in the post-crisis era, Belgrade: Faculty of economics, University of Belgrade. ISBN: 978-86-403-1548-7.

Lukic, R., & Hadrovic Zekic, B. (2019). Evaluation of the efficiency of trade companies in Serbia using the DEA approach. Proceedings of the 19th International Scientific Conference Business Logistics In Modern Management October 10–11, Osijek, Croatia, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek, 145–165.

Lukić, R., & Kozarević, E. (2019). Analysis of selected countries' trade efficiency based on the DEA models. December 2019, Conference: The Sixth Scientific Conference with International Participation "Economy of Integration" ICEI 2019 - (E) Migrations And Competitiveness Of South-Eastern European Countries. At: Tuzla, Bosnia and Herzegovina, 61–71.

Lukić, R., Hanić, H., & Bugarčić, M. (2020). Analysis of profitability and efficiency of trade in Serbia. Economic Analusis, 53(2), 39–50. https://doi.org/10.28934/ea.20.53.2.pp39-50

Lukić, R. (2021). Evaluation of the efficiency of public companies in Serbia using the ARAS method. Proceedings of the Conference, 8, 43–53.

Lukic, R. (2022a) Analysis of efficiency factors of companies in Serbia based on artificial neural networks. Анали Економског факултетa у Суботици - The Annals of the Facult y of Economics in Subotica, 58(47), 097–115. https://doi.org/10.5937/AnEkSub2247097L

Lukic, R. (2022b). Evaluation of financial performance and efficiency of companies in Serbia. Journal of engineering management and competitiveness (JEMC), 12(2), 132–141. https://doi.org/10.5937/JEMC2202132L

Lukic, R.(2022c). Measurement and Analysis of the Dynamics of Financial Performance and Efficiency of Trade in Serbia Based on the DEA Super-Radial Model. Review of International Comparative Management, 23(5), 630–645.

Lukić, R.(2023a). Measurement and Analysis of The Information Performance of Companies in The European Union and Serbia Based on The Fuzzy LMAW and MARCOS Methods. Informatica Economică vol. 27, no. 1, 17–31. https://doi.org/10.24818/issn14531305/27.1.2023.02

Lukić, R. (2023b). Analysis of the performance of the Serbian economy based on the MERECWASPAS method. MARSONIA: Časopis za društvena i humanistička istraživanja, God. 2(1), 39–53.

Lukić, R. (2023c). Influence of Net Working Capital on Trade Profitability in Serbia. European Journal of Interdisciplinary Studies, 15(1), 48–67. https://doi.org/10.24818/ejis.2023.04

Lukić, R.(2023d). Analysis of the performance of companies in Serbia listed on the Belgrade stock exchange. Zbornik radova / Conference Proceedings, Računovodstvo i revizija u teoriji i praksi / Accounting and audit in theory and practice, Banja Luka College / Besjeda Banja Luka, 5(5),69–80.

Lukić, R. (2023e). Comparative analysis of transport and storage information systems of the European Union and Serbia using fuzzy LMAW and MARCOS methods. Economy, https://doi.org/10.47063/ebd.00011

Business & Development, 4(1). 1-17. Https://doi.org/10.47063/ebd.00011

Lukić, R. (2023f). Application of PROMETHEE Method in Evaluation of Insurance Efficiency in Serbia. Revija za ekonomske in poslovne vede, Journal of Economic and Business Sciences, 10(1), 3–19. https://doi.org/10.55707/eb.v10i1.121

Lukić, R.(2023g). Performance analysis of trading companies in Serbia based on DIBR -https://doi.org/10.46541/978-86-7233-416-6_47

WASPAS methods. Conference proceedings [Elektronski izvor] / 28th International Scientific Conference Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management SM 2023, Subotica, 18-19 May, 2023. - Subotica: Faculty of Economics, 2023, 361–372. https://doi.org/10.46541/978-86-7233-416-6_47

Lukic, R. (2023h). Analysis of the Trade Performance of the European Union and Serbia on the Base of FF-WASPAS and WASPAS Methods. Review of International Comparative Management, 24(2), 228–250. https://doi.org/10.5937/EJAE20-42489

Lukic, R. (2023i). Analysis of the efficiency of companies in Serbia based on the DEA super radial approach. Journal of engineering management and competitiveness (JEMC), 13(1), 21–29. https://doi.org/10.5937/JEMC2301021L

Lukic, R.(2023j). Measurement and Analysis of Dynamics of Financial Performance and Efficiency of Trade in Serbia Using Iftopsis and Topsis Methods. Management and Economics Review, 8(2), 201–219. https://doi.org/10.24818/mer/2023.06-06

Lukic, R. (2023k). Merenje i analiza dinamike profitabilnosti bankarskog sektora u Srbiji na bazi FLMAW-MARCOS metoda. Measurement and Analysis of Profitability Dynamics of the Banking Sector in Serbia Based on the FLMAW-MARCOS Method. Banking - Bankarstvo, 8–47. https://doi.org/10.5937/bankarstvo2301028L

Mandić, K., Delibašić, B., Knežević, S. & Benković, S. (2017). Analysis of the efficiency of insurance companies in Serbia using the fuzzy AHP and TOPSIS methods. Economic Research, 30(1), 550–565. https://doi.org/10.1080/1331677X.2017.1305786

Martić, M., & Savić, G. (2001). An application of DEA for comparative analysis and ranking of regions in Serbia about social-economic development. European Journal of Operational Research, 132(2), 343–356. https://doi.org/10.1016/S0377-2217(00)00156-9

Mishra, A.R., Saha, A., Rani, P., & Hezam, I.M. et al., (2022). An Integrated Decision Support Framework Using Single-Valued-MEREC-MULTIMOORA for Low Carbon Tourism Strategy Assessment", in IEEE Access, 10, 24411–24432. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3155171

Nguyen, H.-Q., Nguyen, V.-T., Phan, D.-P., Tran, Q.-H., & Vu, N.-P. (2022). Multi-Criteria Decision Making in the PMEDM Process by Using MARCOS, TOPSIS, and MAIRCA Methods. Appl. Sci., 12, 3720. https://doi.org/10.3390/app12083720

Park, W., & Kim. S-G. (2022). Integrating quantitative and qualitative methodologies to build a national R&D plan using data envelopment analysis based on R&D stakeholders' perspectives. PLoS ONE, 17(3), e0265058. Https://doi.org/10.1371/journal.pone.0265058

Pamučar, D., Žižović, M., Biswas, S., & Božanić, D. (2021). A new Logarithm Methodology of additive weights (LMAW) for multi-criteria decision-making: application in logistics. Facta Universitatis Series: Mechanical Engineering, 19(3), Special Issue: 361–380. https://doi.

org/10.22190/FUME210214031P

Pendharkar, PC (2021). Hybrid radial basis function DEA and its applications to regression, segmentation, and cluster analysis problems. Machine Learning with Applications, 6, 100092. https://doi.org/10.1016/j.mlwa.2021.100092

Podinovski, V.V., & Bouzdine-Chameeva, T. (2021). Optimal solutions of multiplier DEA models. J Prod Anal, 56, 45-68. https://doi.org/10.1007/s11123-021-00610-3

Popović, G., Pucar, Đ., & Florentin Smarandache, F. (2022). Merec-Cobra Approach In E-Commerce Development Strategy Selection. Journal of Process Management and New Technologies, 10(3-4), 66-74. https://doi.org/10.5937/jouproman2203066P

Radonjić, Lj. (2020). Comparative Analysis of the Regional Efficiency in Serbia: DEA Approach Comparative Analysis of the Regional Efficiency in Serbia: DEA Approach. Indistrija, 48(2), 1–19. https://doi.org/10.5937/industrija48-24343

Rani, P, Mishra, A. R., Saha, A., Hezam, I.M., Pamucar, D. (2022). Fermatean fuzzy Heronian mean operators and MEREC-based additive ratio assessment method: An application to food waste treatment technology selection. Int J Intell Syst., 37, 2612- 2647. https://doi.org/10.1002/int.22787

Rasoulzadeh, M., Edalatpanah, S. A., Fallah, M., & Najafi, S. E. (2022). A multi-objective approach based on Markowitz and DEA cross-efficiency models for the intuitionistic fuzzy portfolio selection problem. Decision Making: Applications in Management and Engineering, 5(2), 241–259. https://doi.org/10.31181/dmame0324062022e

Rostamzadeh, R., Akbarian, O., Banaitis, A., & Soltani, Z. (2021). Application of DEA in benchmarking: a systematic literature review from 2003–2020. Technological and Economic Development of Economy, 27(1), 175-222. https://doi.org/10.3846/tede.2021.13406

Sala-Garrido, R., Mocholí-Arce, M., Maziotis, A., & Molinos-Senante, M. (2023). Benchmarking the performance of water companies for regulatory purposes to improve their sustainability. npj Clean Water 6, 1 (2023). https://doi.org/10.1038/s41545-022-00218-6

Stević, Ž., Miškić, S., Vojinović, D., Huskanović, E., Stanković, M., & Pamučar, D. (2022). Development of a Model for Evaluating the Efficiency of Transport Companies: PCA-DEAMCDM Model. Axioms, 11, 140. https://doi.org/10.3390/axioms11030140

Stojanović, I. ., Puška, A. ., & Selaković, M. (2022). A Multi-Criteria Approach To The Comparative Analysis Of The Global Innovation Index On The Example Of The Western Balkan Countries. Economics - Innovative And Economics Research Journal, 10(2). https://doi.org/10.2478/eoik2022-0019

Toslak, M., Aktürk, B., & Ulutaş, A. (2022). MEREC ve WEDBA Yöntemleri ile Bir Lojistik Firmasının Yıllara Göre Performansının Değerlendirilmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (33), 363-372. https://doi.org/10.31590/ejosat.1041106

Tone, K. (2002). A slacks-based measure of super-efficiency in data envelopment analysis. https://doi.org/10.1016/S0377-2217(01)00324-1

European Journal of Operational Research, 143, 32–41.67. Tsai, Chi-Mao, Lee, Hsuan-Shih, & Gan, Guo-Ya (2021). A New Fuzzy DEA Model for Solving the MCDM Problems in Supplier Selection. Journal of Marine Science and Technology: 29(1), Article 7. https://doi.org/10.51400/2709-6998.1006

Vojteški Kljenak, D., & Lukić, R. (2022). Evaluation of the efficiency of providers of financial leasing in Serbia. Glasnik društvenih nauka - Journal of Social Sciences , Vol 14 No XIV, 113–144.

Zhu, N., & He, K. (2023). The efficiency of major industrial enterprises in the Sichuan province of China: a super slacks-based measure analysis. Journal of Industrial and Management Optimization, 19(2), 1328-1349. https://doi.org/10.3934/jimo.2021231

Zohreh Moghaddas, Z., Oukil, A., & Vaez-Ghasemi, M. (2022). Global multi-period performance evaluation - new model and productivity index. RAIRO-Oper. Res., 56, 1503–1521. https://doi.org/10.1051/ro/2022065

Objavljeno

2024-06-03

Kako citirati

Lukic, R. (2024). Gospodarska uspešnost Balkanskih držav. Revija Za Ekonomske in Poslovne Vede, 11(1), 3–25. https://doi.org/10.55707/eb.v11i1.136

Številka

Rubrike

Prispevki