Analiza učinkovitosti zavarovalnic v Srbiji

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.55707/eb.v10i2.128

Ključne besede:

učinkovitost, zavarovalnice, Srbija, DEA Super-Radial modeli

Povzetek

Raziskovanje učinkovitosti zavarovalnic v državah po modelu DEA (Data Envelopment Analysis) je zelo zahtevno, enako velja tudi za Srbijo. Prispevek analizira učinkovitost zavarovalnic v Srbiji na podlagi modela DEA Super-Radial. Glede na rezultate Super-Radial (Super-CCR-I in Super-CCR-O) v letu 2021 nobena zavarovalnica v Srbiji ni bila učinkovita. Istega leta sta bili po rezultatih Super-Radiala (Super-BCC-I) v Srbiji uspešni le dve zavarovalnici: DUNAV OSIGURANJE in ĐENERALI OSIGURANJE SRBIJA. Po rezultatih Super-Radiala (Super-BCC-O) sta bili leta 2021 v Srbiji učinkoviti le dve zavarovalnici: DDOR RE in SAVA ŽIVOTNO. Ostale zavarovalnice so bile neučinkovite. Za izboljšanje učinkovitosti zavarovalnic v Srbiji je potrebno poleg učinkovitega prilagajanja dinamičnemu poslovnemu okolju čim bolj učinkovito upravljati s sredstvi, kapitalom, človeškimi viri, prodajo zavarovalnih produktov in dobičkom, pri čemer ima pomembno vlogo digitalizacija celotnega poslovanja, ki je bistveno omilila vpliv pandemije Covid-19 na učinkovitost zavarovalnic v Srbiji.

Literatura

Amini, A., Alinezhad, A., & Yazdipoor, F. (2019). A TOPSIS, VIKOR and DEA integrated evaluation method with belief structure under uncertainty to rank alternatives. International Journal of Advanced Operations Management, 11(3), 171–188. https://doi.org/10.1504/IJAOM.2019.100708

Andersen, P., & Petersen, N.C. (1993). A procedure for ranking efficient units in data envelopment analysis. Management Science, 39, 1261-1264. https://doi.org/10.1287/mnsc.39.10.1261

Banker, R.D., Charnes, A., & Cooper, W.W. (1984). Some models for estimating technical and scale inefficiencies in data envelopment analysis. Management Science, 30(9), 1078–1092. https://doi.org/10.1287/mnsc.30.9.1078

Chang, X., & Wang, X. (2020). Research Performance Evaluation of University Based on Super DEA Model. 2020 IEEE 9th Joint International Information Technology and Artificial Intelligence Conference (ITAIC), 1252-1255. https://doi.org/10.1109/ITAIC49862.2020.9339131

Chen, Chunhua, Liu, Haohua, Tang, Lijun & Ren, Jianwei. (2021). A Range Adjusted Measure of Super-Efficiency in Integer-Valued Data Envelopment Analysis with Undesirable Outputs. Journal of Systems Science and Information, 9( 4), 378-398. https://doi.org/10.21078/JSSI-2021-378-21

Fenyves, V., & Tarnóczi, T. (2020). Data envelopment analysis for measuring performance in a competitive market. Problems and Perspectives in Management, 18(1), 315-325. https://doi.org/10.21511/ppm.18(1).2020.27

Guo, D., & Cai, Z.Q. (2020). Super-Efficiency Infeasibility in the Presence of Nonradial Measurement. Mathematical Problems in Engineering, 2020, Article 6264852, 7 pages. https://doi.org/10.1155/2020/6264852

Kočović, J., Šulejić; P., & Rakonjac-Antić, T. (2010). Osigurajne. Beograd: Ekonomski fakultet.

Lee, H.S., Chu, C.W., & Zhu, J. (2011). Super-efficiency DEA in the presence of infeasibility. European Journal of Operational Research, 212(1), 141–147. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2011.01.022

Lin, R. (2020). Cross-efficiency evaluation capable of dealing with negative data: A directional distance function based approach. Journal of the Operational Research Society, 71(3), 505-516. https://doi.org/10.1080/01605682.2019.1567652

Lukić, R. (2010). Revizija u bankama. Beograd: Ekonomski fakultet.

Lukić, R. (2016). Računovodstvo osiguravajućih kompanija. Beograd: Ekonomski fakultet.

Lukic, R., Sokic, M., & Kljenak, D.V. (2017). Efficiency analysis of banking sector in Republic of Serbia. Business Excellence and Management, 7, 5–17.

Lukić, R. (2018a). Bankarsko računovodstvo. Beograd: Ekonomski fakultet.

Lukic, R. (2018b). Analysis of the efficiency of insurance companies. In: Insurance in the postcrisis era, Belgrade: Faculty of Economics, University of Belgrade.

Lukić, R., Hanić, H., & Bugarčić, M. (2020). Analysis of Profitability and Efficiency of Trade in Serbia. Economic Analysis, 53(2), 39-50. https://doi.org/10.28934/ea.20.53.2.pp39-50

Lukic. R. (2021a). Analysis of the efficiency of insurance companies by lines of insurance in Serbia using the COCOSO method. Insurance Trends, 2, 24-38. https://doi.org/10.5937/TokOsig2102009L

Lukic, R. (2021b). Application of MABAC Method in Evaluation of Sector Efficiency in Serbia. Review of International Comparative Management, 22(3), 400-417.

Lukić, R. (2021c). Analiza efikasnosti finansijskih institucija na bazi OCRA metode. Tehnika, 76(1), 103-111. https://doi.org/10.5937/tehnika2101103L

Lukic, R. (2021d). Application of the EDAS method in the evaluation of bank efficiency in Serbia. Bankarstvo - Banking, 50(2), 13-24. https://doi.org/10.5937/bankarstvo2102064L

Lukic, R. (2021e). Application of ARAS method in assessing efficiency of insurance companies in Serbia. Insurance Trends, 3, 23-36.

https://doi.org/10.5937/tokosig2103009F

Lukić, R. (2022a). Evaluation of the efficiency of banks in Serbia using the MABAC method. Bankarstvo - Banking, 2, 35-60. https://doi.org/10.5937/bankarstvo2202010L

Lukić, R. (2022b). Analysis of financial performance and efficiency of banks in Serbia using fuzzy LMAW and MARCOS methods. Bankarstvo – Banking, 4, 130-169. https://doi.org/10.5937/bankarstvo2204130L

Lukic, R., & Hadrovic Zekic, B. (2019). Evaluation of efficiency of trade companies in Serbia using the DEA approach. Proceedings of the 19 th International Scientific Conference Business Logistics In Modern Management October 10-11, Osijek, Croatia, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek, 145-165.

Lukic, R. (2023). Application of PROMETHEE method in evaluation of insurance efficiency in Serbia. Journal of Economic and Business Sciences, 10(1). https://doi.org/10.55707/eb.v10i1.121

Mandić, K., Delibašić, B., Knežević, S. & Benković, S. (2017). Analysis of the efficiency of insurance companies in Serbia using the fuzzy AHP and TOPSIS methods. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 30(1), 550-565. https://doi.org/10.1080/1331677X.2017.1305786

Pendharkar, P.C. (2021). Hybrid radial basis function DEA and its applications to regression, segmentation and cluster analysis problems. Machine Learning with Applications, 6, 100092. https://doi.org/10.1016/j.mlwa.2021.100092

Podinovski, V.V., & Bouzdine-Chameeva, T. (2021). Optimal solutions of multiplier DEA models. J Prod Anal, 56, 45–68. https://doi.org/10.1007/s11123-021-00610-3

Rakonjac-Antić, T. (2018). Penzijsko i zdrastveno osiguranje. Beograd: Ekonomski fakultet.

Rostamzadeh, R., Akbarian, O., Banaitis, A., & Soltani, Z. (2021). Application of DEA in benchmarking: a systematic literature review from 2003–2020. Technological and Economic Development of Economy, 27(1), 175-222. https://doi.org/10.3846/tede.2021.13406

Sıcakyuz, C. (2023). Bibliometric Analysis of Data Envelopment Analysis in Supply Chain Management. J. Oper. Strateg Anal., 1(1), 14-24. https://doi.org/10.56578/josa010103

Tone, K. (2002). A slacks-based measure of super-efficiency in data envelopment analysis. European Journal of Operational Research, 143, 32-41. https://doi.org/10.1016/S0377-2217(01)00324-1

Tsai, Chi-Mao, Lee, Hsuan-Shih, & Gan, Guo-Ya (2021). A New Fuzzy DEA Model for Solving the MCDM Problems in Supplier Selection. Journal of Marine Science and Technology, 29(1), Article 7. https://doi.org/10.51400/2709-6998.1006

Objavljeno

2023-12-14

Kako citirati

Lukic, R. (2023). Analiza učinkovitosti zavarovalnic v Srbiji. Revija Za Ekonomske in Poslovne Vede, 10(2), 47–64. https://doi.org/10.55707/eb.v10i2.128

Številka

Rubrike

Prispevki