Finančna stabilnost in gospodarska konkurenčnost v Turčiji

Avtorji

  • M. Talha Aksoy National University of Public Service NEK/NUPS in Budapest

DOI:

https://doi.org/10.55707/eb.v10i1.126

Ključne besede:

turško gospodarstvo, gospodarska konkurenčnost, finančna stabilnost, gospodarska trajnost

Povzetek

Republika Turčija je od osamosvojitve dalje na področju gospodarske konkurenčnosti in finančne uspešnosti doživljala spremenljive trende. Kot posledica so bili preučeni številni dejavniki, ki vplivajo na konkurenčni položaj Turčije in na to, kako bi bilo mogoče podpreti gospodarstvo ob upoštevanju njenega stanja dolga. Na začetku je hitro gospodarsko rast in ustvarjanje blaginje oviralo pomanjkanje človeškega kapitala in deviznih rezerv, pri čemer so institucionalne izboljšave dajale prednost dolgoročnemu razvoju z nizko inflacijo in finančno stabilnostjo. Zasebne banke so začele pridobivati tržni delež v drugi polovici osem- desetih let prejšnjega stoletja. Devetdeseta leta so bila imenovana "izgubljeno desetletje" bančne in finančne stabilnosti, vrhunec pa so dosegla s katastrofalnim bančnim zlomom leta 2001. Po letu 2002 je turško gospodarstvo nenavadno hitro raslo, hkrati pa je ohranjalo nizko in padajočo stopnjo inflacije. Za turško konkurenčnost je bil pomemben tudi obseg gospodarske raznolikosti, pri čemer so naložbe izstopale kot eden od dodatnih pogojev za povečanje konkurenčnosti (Svetovna banka, 2019). Republika Turčija težko ustvarja domače prihranke, ki bi podpirali dolgoročno rast, in hkrati ohranja nizko in stabilno inflacijo ter krmari po kompleksnosti turškega gospodarstva. Turško gospo- darstvo je bilo dolga leta skoraj brez težav, kljub temu pa je svetovna finančna kriza še naprej izkrivljala sliko in ogrožala svetovno gospodarsko in finančno stabil- nost (Terzi, 2015, str. 269). Da bi bistveno vplivala na finančno moč in gospodarsko konkurenčnost države, se mora vlada odzvati hitro in prožno na podlagi uspeš- nosti in podjetniško usmerjene strategije.

Literatura

(Dogan alp), (Nihat). (2019). The Dynamics of Sovereign Bond Market in the Axis of Liquidity and Financial Stability in Turkey. 30–35.

FIRM PRODUCTIVITY AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY. (2019). [Productivity Report]. 2019 International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank 1818 H Street NW. https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/31931/136458.

pdf?sequence=2

Jarabulus, A. T. (2015). Effects of Innovation Types on Performance of Manufacturing Firms in Turkey. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 195, 1355–1364. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.06.322

Taskin soy, J. (2019). The Global Competitiveness Index: A Comparative Analysis between Turkey and G8 Nations. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.3500542

Terzi, N. (2015). Financial Inclusion and Turkey. Academic Journal of Interdisciplinary Studies. https://doi.org/10.5901/ajis.2015.v4n1s2p269

Yildirim, Z. (2015). Relationships among labor productivity, real wages and inflation in Turkey. Geonomis Research-Ekonomska Istraživanja, 28(1), 85–103. https://doi.org/10.1080/1331677X.2015.1022401

Yilmaz, A., & Genes, N. (2015). Efficiency Comparison of Participation and Conventional Banking Sectors in Turkey between 2007-2013. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 195, 383–392. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.06.338

Afzal, M., & Kara, M. (2018). The Effectiveness of Monetary Policy Instruments Applied for Financial Stability in Turkey. 1822–1847.

Bircan, Ç. (2019). Ownership Structure and Productivity of Multinationals. Journal of International Economics, 116, 125–143. https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2018.11.005

Kasman, S., & Kasman, A. (2015). Bank competition, concentration, and financial stability in the Turkish banking industry. Economic Systems, 39(3), 502–517. https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2014.12.003

OECD. (2018). OECD Economic Surveys: Turkey 2018. OECD. https://doi.org/10.1787/eco_surveys-tur-2018-en

Objavljeno

2023-06-05

Kako citirati

Aksoy, M. T. (2023). Finančna stabilnost in gospodarska konkurenčnost v Turčiji. Revija Za Ekonomske in Poslovne Vede, 10(1), 43–55. https://doi.org/10.55707/eb.v10i1.126

Številka

Rubrike

Prispevki