Uporaba metode PROMETHEE pri ocenjevanju učinkovitosti zavarovanja v Srbiji

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.55707/eb.v10i1.121

Ključne besede:

učinkovitost, zavarovanje, PROMETHEE metoda

Povzetek

Vprašanje ocenjevanja učinkovitosti zavarovanja na podlagi metod večkriterijske analize je zelo aktualno, kompleksno in pomembno. Zagotavlja osnovo za izboljšanje učinkovitosti zavarovanja z ustreznimi ukrepi v prihodnosti. S tem v mislih je v prispevku analizirana učinkovitost zavarovanja v Srbiji po metodi PROMETHEE. Dobljeni rezultati empirične raziskave zavarovalniške učinkovitosti v Srbiji po metodi PROMETHEE kažejo, da je bilo to najboljše v letu 2020. V zadnjem času se učinkovitost zavarovalništva v Srbiji nenehno povečuje. Na to so pozitivno vplivali številni dejavniki: gospodarska klima, življenjski standard, zaposlenost, sodobni koncepti upravljanja stroškov, prihodkov in dobička, elektronska prodaja zavarovalnih produktov in digitalizacija celotnega poslovanja. Negativni vpliv pandemije covida-19 na učinkovitost zavarovanja v Srbiji je zanemarljiv (v primerjavi z drugimi proizvodnimi dejavnostmi, kot sta turizem in gostinstvo) in se delno izravnava s povečano prodajo zavarovalnih produktov na spletu in infrastrukturnim (premoženjskim) zavarovanje

Literatura

Abdullah, A, Chan, W. and Afshari, A. (2019). Application of PROMETHEE method for green supplier selection: a comparative result based on preference functions. Journal of Industrial Engineering International, (15), 271–285. https://doi.org/10.1007/s40092-018-0289-z

Behzadian, Majid, Reza Baradaran Kazemzadeh, Amir Albadvi, & Mohammad, Aghdasi (2010). Promethee: A Comprehensive literature Review on Methodologies and Applications. European journal of Operational research, 200(1), 198-215. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2009.01.021

Beiragh, R.G., Alizadeh, R., Kaleibari, S. S., Cavallaro, F., Zolfani, S. H., Bausys, R. and Mardani, A. (2020). An integrated Multi-Criteria Decision-Making Model for Sustainability Performance Assessment for Insurance Companies. Sustainability,12(3), 789. https://doi.org/10.3390/su12030789

Brans, J.P, Mareschal, B, Vincke, P. (1984.) PROMETHEE: a new family of outranking methods in MCDM. In: Brans J.P. (ed.) Oper Res IFORS, (84), 477–490.

Brans, J. P., & Vincke, Ph. (1985). Note–a Preference Ranking Organisation Method: (the Promethee Method for Multiple Criteria Decision-Making). Management science, 31(6), 647-656. https://doi.org/10.1287/mnsc.31.6.647

Brans, J. P., Vincke, Ph., & Mareschal B. (1986). How to Select and How to Rank Projects: The Promethee Method. European journal of operational research, 24(2), 228-238. https://doi.org/10.1016/0377-2217(86)90044-5

Brans, J.P. Mareschal, B. (1994). The PROMCALC & GAIA decision support system for multicriteria decision aid. Decision Support Systems, 12(4–5), 297-310. https://doi.org/10.1016/0167-9236(94)90048-5

Brans, J.P, Mareschal, B. (2010). PROMETHEE methods. Available at: https://www.inf.unideb.hu/valseg/dolgozok/anett.racz/docs/.../Promethee.pdf. (Retrived 25th July, 2010).

Brans, J.P., De Smet, Y., 2016. PROMETHEE Methods, Multiple Criteria Decision Analysis, https://doi.org/10.1007/978-1-4939-3094-4

Geldermann, J.S, Pengler. T, Rentz, O. (2000). Fuzzy outranking for environmental assessment. Case study: iron and steel making industry. Fuzzy Sets Syst, 115(1), 45. https://doi.org/10.1016/S0165-0114(99)00021-4

Kočović, J., Šulejić; P., Rakonjac-Antić, T. (2010). Osigurajne. Beograd: Ekonomski fakultet.

Lukić, R. (2016). Računovodstvo osiguravajućih kompanija. Beograd: Ekonomski fakultet.

Lukic, R. (2018). Analysis of the efficiency of insurance companies. In: Insurance in the

post-crisis era, Belgrade: Faculty of Economics, University of Belgrade. ISBN: 978-86-403-1548-7.

Lukic. R. (2021). Analysis of the efficiency of insurance companies by lines of insurance in serbia using the cocoso method. Insurance Trends, (2), 24-38. DOI: 10.5937/TokOsig2102009L

Mandić, K., Delibašić, B., Knežević, S. & Benković, S. (2017). Analysis of the efficiency of insurance companies in Serbia using the fuzzy AHP and TOPSIS methods. Economic ResearchEkonomska Istraživanja, 30(1), 550-565. https://doi.org/10.1080/1331677X.2017.1305786

Mohammadi, H, Farahani, F.V, Noroozi, M, Lashgari, A (2017). Green supplier selection by developing a new group decision-making method under type 2 fuzzy uncertainty. Int J Adv Manuf Economy. Baltic J. Sustain., 16(1), 143–158. https://doi.org/10.3846/tede.2010.09

Polat, G. (2015). Subcontractor selection using the integration of the AHP and PROMETHEE methods. J Civ Eng Manag, 21(1), 70.

Rakonjac-Antić, T. (2018). Penzijsko i zdrastveno osiguranje. Beograd: Ekonomski fakultet.

Saaty, T. L. (2008). Decision Making With The Analytic Hierarchy Process. Int J Serv Sci, 1(1), 83-98. https://doi.org/10.1504/IJSSCI.2008.017590

Stanitsas, M.; Kirytopoulos, K.; Aretoulis, G. (2021=. Evaluating Organizational Sustainability: A Multi-Criteria Based-Approach to Sustainable Project Management Indicators. Systems, 9, 58. https://doi.org/10.3390/systems9030058

Objavljeno

2023-06-05

Kako citirati

Lukić, R. (2023). Uporaba metode PROMETHEE pri ocenjevanju učinkovitosti zavarovanja v Srbiji. Revija Za Ekonomske in Poslovne Vede, 10(1), 3–19. https://doi.org/10.55707/eb.v10i1.121

Številka

Rubrike

Prispevki