Izzivi samopostrežne poslovne inteligence

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.55707/eb.v9i2.116

Ključne besede:

samopostrežna poslovna inteligenca, BI, ETL-postopek, potrebna znanja, dobre prakse vpeljave poslovne inteligence

Povzetek

Povečanje zmogljivosti sodobnih analitičnih programskih orodij, kjer je kot pionirja moč šteti Excel s Power Pivot, je omogočilo razmah samopostrežne poslovne inteligence. Napredni uporabniki lahko sami dostopajo do različnih podatkovnih virov, pridobijo informacije iz podatkov, sestavljajo poizvedbe, izdelujejo poročila in nadzorne plošče. Vendar do pričakovane splošne uporabe vseeno ni prišlo. V prispevku je narejen pregled dosegljivih zapisov razlogov delnega uspeha samopostrežne poslovne inteligence. Pri uporabi samopostrežne poslovne inteligence se je izkazalo, da brez nekaterih analitičnih znanj vseeno ne gre. So predpogoj, da bi uporabniki lahko uspešno uporabljali razpoložljiva orodja. V prispevku s pomočjo deskriptivne metode, metode kompilacije in induktivne metode potrebna znanja identificiramo in zberemo. S tem tudi pokažemo na potencialne priložnosti razvoja orodij, saj bi z integracijo nekaterih še vedno potrebnih ročnih posegov pri izdelavi analitičnega modela in poročil lahko ta orodja naredili še prijaznejša in lažja za uporabo. V posebnem poglavju prispevek predstavi dobre prakse ter poizkuša omejiti področje uporabe samopostrežne poslovne inteligence z navedbo prednosti in slabosti.

Literatura

BARC. Strategies for Driving Adoption and Usage with BI and Analytics. Dostopno na: https://www.bigmarker.com/barc1/Strategies-for-Driving-Adoption-and-Usage-with-BI-and-Analytics. (Pridobljeno 30.3.2022)

Berndtsson, M. idr. (2019). A blueprint for training future users of self-service business intelligence. Business Intelligence Journal, 24(1), 30–38.

Burke, M. idr. (2016). The cure for ailing self-service business intelligence. Business Intelligence Journal, 21(INL/JOU-16-37697).

Davenport, T., in Harris, J. (2017). Competing on analytics: Updated, with a new introduction: The new science of winning. Harvard Business Press. Elektronska izdaja (epub).

Fran, slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Dostopno na: https://fran.si/iskanje?View=1&Query=poslovna%20inteligenca (Pridobljeno 20.5.2022)

Harari, Y. N. (2018). 21 Lessons for the 21st Century. Random House. Elektronska izdaja (epub).

Howson, C. (2008). Successful Business Inteligence Secrets to Making BI a Killer App. USA: McGraw-Hill

Kronz, A. idr. Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Dostopno na: https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-29I6ZNCL&ct=220325&st=sb. (Pridobljeno 29.3.2022)

Lennerholt, C. idr. (2018). Implementation challenges of self service business intelligence: A literature review. In 51st Hawaii International Conference on System Sciences, Hilton Waikoloa Village, Hawaii, USA, January 3–6, 2018(51), 5055–5063. IEEE Computer Society. https://doi.org/10.24251/HICSS.2018.631

Logan, V. A.. Information as a Second Language: Enabling Data Literacy for Digital Society. Dostopno na: https://winfo.ro/wp-content/uploads/2020/04/Informations-as-a-Second-Language-Gartner.pdf. (Pridobljeno 18.5.2022)

Michael T.. How to download all SAP tables. Dostopno na: https://www.michaelmanagement.com/blog/sap/download-all-sap-tables (Pridobljeno 17.5.2022)

The Data Warehousing Institute. Bussines Intelligence. Dostopno na: https://tdwi.org/portals/business-intelligence.aspx#SectionTwo. (Pridobljeno 18.5.2022)

Prenosi

Objavljeno

2022-12-15

Kako citirati

Makovec, I. (2022). Izzivi samopostrežne poslovne inteligence. Revija Za Ekonomske in Poslovne Vede, 9(2), 22–38. https://doi.org/10.55707/eb.v9i2.116

Številka

Rubrike

Prispevki