O reviji

Revija obravnava interdisciplinarne vsebine. Njena glavna področja so: narodna gospodarska vprašanja, mednarodno poslovanje, javna uprava, menedžment in organizacija, podjetništvo, trženje, računovodstvo, poslovna etika in pravo, upravljanje z okoljem, menedžment znanja in inovacij, ekonomsko-poslovno izobraževanje in razvoj človeških virov. Vsebine pokrivajo tudi različna aktualna področja iz ekonomsko-poslovne teorije in prakse.

Izhaja dvakrat letno, objavlja pa prispevke v slovenskem in angleškem jeziku. Glavni uredniški cilj je zagotoviti forum za razširjanje teorije in raziskav na vseh področjih poslovanja in upravljanja, ki so zanimiva za znanstvenike, študente in praktike.

Prispevke lahko avtorji pošljejo po elektronski pošti na naslov urednistvo@eb-nm.si oz. editorial.office@eb-nm.si ali jih oddajo na spletni strani revije, rubrika Prispevki.